PSM Renawa / RODO
PSM Renawa

Informacje o ochrona danych osobowych

Informacje o ochronie danych osobowych przez PSM Renawa.
więcej
end

XXVI Osiedlowy Turniej Piłki Nożnej

W dniach 17 - 19 .05.2018r. odbędzie się XXVI Osiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „RENAWA”.
więcej
end

Walne Zgromadzenie 2016

Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Członków w 2016 roku
więcej
end

XX Osiedlowy Turniej Piłki Nożnej

W dniach 7 – 9 .05.2015r. odbędzie się XX Osiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „RENAWA”.
więcej
end
pasek
» renawa.pl / RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „RENAWA” w Kwidzynie.

Na podstawie USTAWY z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Powszechna Spółdzielni Mieszkaniowa „RENAWA” w Kwidzynie informuje:
1. Administratorem danych jest Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa „RENAWA” w Kwidzynie, ul. Warszawska 1, tel. (55) 2794332.
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: tel. (55) 2794332, e-mail: psmrenawa@poczta.onet.pl
3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
4. Dane osobowe w uzasadnionych prawem przypadkach mogą być przesyłane do organów i instytucji państwowych, samorządowych, sądowych, komorniczych i innych, jeżeli przekazywanie jest sporadyczne i niezbędne w związku z umową lub roszczeniem– niezależnie od rodzaju postępowania: sądowego lub administracyjnego lub jakiegokolwiek innego postępowania pozasądowego.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Okres przetwarzania danych jest uzależniony od obowiązującej umowy zawartej z Powszechną Spółdzielnią Mieszkaniową „RENAWA” w Kwidzynie oraz do 10 lat po zakończeniu umowy.
7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.
8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli konieczność przetwarzania danych nie wynika z zawartej umowy.
9. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.
10. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy.
11. Administrator danych nie dokonuje profilowania.


logo © 2008 PSM Renawa
Aktualności | O spółdzielni | Władze | Dokumenty | Kontakt | Polecane linki
Projekt i realizacja: lifeweb.pl